1. Generelle bonusvilkår og -betingelser


1.1. Fra tid til annen kan vi tilbyr bonuser, belønninger, kampanjer, konkurranser, cashback og/eller gaver («kampanjer»). Disse kampanjene reguleres av disse generelle bonusvilkårene og -betingelsene («Generelle bonusvilkår»). Hver spesifikk kampanje har også sine egne kundevilkår og -betingelser utenfor de generelle bonusvilkårene og -betingelsene. Ved å delta i enhver kampanje og ved å godta å motta bonuser tilbudt av SCATTERS CASINO, gir du automatisk ditt samtykke til å overholde våre generelle bonusvilkår og -betingelser.
 

1.2. Hvis du har tenkt å benytte en bonus eller delta i en kampanje, men er usikker på hvordan kampanjemekanikkene fungerer, kan du kontakte Scatters’ kundestøtte for avklaring og ytterligere informasjon.

1.3. SCATTERS forbeholder seg retten til å legge til, fjerne eller endre detaljer eller vilkår for enhver kampanje/bonus.

1.4. Det er ditt eget ansvar regelmessig å sjekke bonusvilkårene og -betingelsene for eventuelle endringer eller oppdateringer. Hvis vilkårene og betingelsene er endret, enten det er i de generelle vilkårene og betingelsene, eller de er relatert til en pågående kampanje, blir du informert av Scatters Casino.

1.5. Vi kan gjøre vilkår og betingelser tilgjengelige på ulike språk for enkelhets skyld. Hvis det forekommer uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og den ikke-engelske versjonen av disse vilkårene og betingelsene, har den engelske versjonen forrang.

1.6. Tilbud er begrenset til ett tilbud per spiller (ett tilbud per husholdningsadresse, delt datamaskin eller delt IP-adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmetode).

SCATTERS forbeholder seg retten til å suspendere eller stenge enhver konto som mistenkes for å være en duplikatkonto. Det opprinnelige innskuddet foretatt av spilleren, hvis aktuelt, blir ikke konfiskert, og kun bonusen og/eller gevinstene oppnådd fra bonusen blir konfiskert.

1.7. Med mindre annet er oppgitt, må en aktiv bonus omsettes innen syv dager etter aktivering, hvis ikke går både bonusmidler og gevinster tilknyttet den aktuelle bonusen tapt.

1.8. Når du deltar i en kampanje, blir både innskuddsmidler og bonusmidler en del av «bonussaldoen». Hvis en bonus er aktiv må omsetningen fullføres, eller bonusen må nulles ut, før et uttak kan foretas. Det eneste unntaket er hvis du kun ønsker å foreta uttak av det opprinnelige innskuddet, noe som fører til at bonusmidlene og eventuelle gevinster går tapt.

1.9. Hvis du har bestemt deg for ikke å delta i en kampanje/kampanjer du allerede har meldt deg på, må du kontakte SCATTERS’ kundestøtte og be om en kansellering av bonusen før du plasserer noen spill.

1.10. Med mindre annet er oppgitt, er 200 kr (eller tilsvarende i annen valuta) minsteinnskuddet for å kvalifisere for kampanjer eller bonuser.

1.11. Du kan ikke plassere noen innsatser som overstiger den maksimale bonusinnsatsen når du bruker bonuspenger. Maksimal bonusinnsats er 50 kr (eller tilsvarende i annen valuta) per spill/spinn eller tilsvarende, med mindre noe annet er oppgitt i de spesifikke vilkårene og betingelsene tilpasset til hver bonuskampanje. Vennligst merk at det er ditt eget ansvar å sørge for at du er klar over, og overholder maksimal bonusinnsats. I tilfeller der spill anses å ha oversteget maksimal bonusinnsats, kan en konto gjennomgås, og bonusmidlene konfiskeres i prosessen.

1.12. Hvis du ønsker å foreta et uttak før du fullfører omsetningskravet, gir du avkall på dine oppnådde bonusgevinster, bonusbeløpet ditt, og meldes ut av kampanjen.

1.13. Bonusmidler vises adskilt fra innskutte midler på spillerkontoen din. Bonusmidler kan kun tas etter at de er konvertert til ekte penger.

1.14. Når du spiller med en aktiv bonus, brukes midlene dine i følgende rekkefølge: Midler påkrevd for å utløse bonusen, bonusmidler og eventuelle gjenværende midler.

1.15. Du kan foreta uttak av din saldo med ekte penger før du fullfører bonusomsetningen, men da gir du avkall på bonusmidlene dine.

1.16. Hvis innskuddet ditt og eventuelle bonusmidler tilknyttet det brukes før omsetningskravet er fullført, fjernes eventuelle uoppfylte omsetningskrav.

1.17. Etter at omsetningskrav er fullført, blir innskutte midler, bonuspenger og gevinster oppnådd, tilgjengelige for uttak som penger. 

1.18. SCATTERS’ bonuser er kun tiltenkt for hobbyspill. Upassende bruk av bonuser og misbruk av kampanjer tolereres ikke. Vi forbeholder oss retten til å iverksette følgende handlinger mot bonusmisbruk (listen er ikke uttømmende):
 

 • Fjerne og/eller kansellere bonuser og bonusgevinster som vi anser at er oppnådd ved misbruk av systemet.

 • Bannlyse slike spillere fra å motta ytterligere bonuser.

 • Stenge kontoen.
   

Misbruk kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • Bruk av flere kontoer.

 • Bevis på at det forekommer et forsøk på å svindle eller utnytte en urettferdig fordel overfor casinoet og dets kampanjer av en person eller gruppe.

 • Spill med lik, null eller lav margin.

 • Omsetning av bonuser på ekskluderte spill.

 • Samarbeid eller organisert spill fra samme kilde.

 • Manipulering av programvare, utnyttelse av smutthull eller annen atferd som tilsier bevisst juks.

 • Å skjule IP-adresser eller å bruke en VPN.

 • Å gå fra store innsatser som plasseres på utfall med stor varians, og etter en stor gevinst gå til utfall med normal varians med mindre innsatser, med hensikt å fullføre omsetningskravet.

 • Å utsette spill av en spillrunde helt til omsetningskravet for den bonusen er fullført.

 • Å bruke enhver form for dobling- eller gamblingfunksjon, for eksempel Martingale-strategi.
   

1.19. Vi kan inndra enhver bonus som er feilaktig tildelt i samsvar med de generelle vilkårene og betingelsene.

1.20. Vi kan foreta endringer på et tilbud for å rette opp i typografiske feil eller for å forbedre forståelse, og vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte et tilbud hvis vi er påkrevd å gjøre det av juridiske og/eller regulatoriske årsaker.

1.21. SCATTERS forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å bannlyse en spiller fra å delta i kampanjer.

1.22. Hvis du ikke får benyttet en bonus eller tilbud og du ønsker å gjøre det, må du kontakte kundestøtte før du plasserer et spill, slik at saldoen din kan justeres deretter.

1.23. Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå spill-/transaksjonsloggene dine. Du samtykker herved i forkant at vi kan gjøre det. Hvis, etter en gjennomgang, det viser seg at du deltok, eller forsøkte å delta i spillstrategier som vi anser for å være (i) kampanjemisbruk; og/eller (ii) uregelmessig casinospilling; har vi rett til å nekte, tilbakeholde eller trekke tilbake rettighetene dine til enhver kampanje, gevinster eller bonus, eller til å avslutte tilknytningen din med nettsiden vår og/eller blokkere kontoen din. I slike tilfeller er vi ikke forpliktet til å refundere eventuelle midler som kan gjenstå på kontoen din, annet enn de opprinnelige innskuddsbeløpene dine.

1.24. Bonuspenger er gratis penger ment for å hjelpe deg med å nyte SCATTERS CASINO; de skal ikke tas ut når de er mottatt, med mindre du har fullført vilkårene de ble gitt med. For å forhindre deg fra å foreta uttak av bonusmidlene dine med en gang, krever SCATTERS (i likhet med andre casinoer) såkalt «omsetning» av bonuspenger. Omsetningskravet indikerer antallet ganger du må plassere bonusbeløpet.

1.25. Deltakelse i noen kampanjer krever påmelding. Det kan gjøres ved å klikke på en link på kampanjesiden/e-posten, eller ved å kontakte kundestøtte. Du kan når som helst melde deg av mottak av kampanjenyhetsbrev.

1.26. Bonuser er aktive frem til omsetningskravet er fullført, bonuspengene er tapt, eller bonusen har utløpt.

1.27. Gevinster fra spinn eller spillrunder som er påbegynt med bonusmidler, men fullført med ekte penger etter at bonusen er omsatt, tapt eller avbrutt, blir fjernet og kan føre til at kontoen din stenges for bonusmisbruk.

1.28. Vi forbeholder oss retten til når som helst å trekke tilbake eller suspendere enhver kampanje eller tilbud. 

1.29. Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere bonusvilkårene og -betingelsene.
 

2. Spesifikke kampanjer

2.1. Innskuddsbonuser (penger og gratisspinngevinster)

2.1.1. Med mindre annet er oppgitt, må gevinster fra bonukset omsettes 35x (trettifem ganger).

2.1.2.Bonuser må omsettes innen 15 dager etter kreditering. Alle bonuspenger som ikke er omsatt innen 15 dager går tapt.

2.1.3. Gratisspinn fra innskuddsbonuser er begrenset til en utbetaling på 10 000 kr. Eventuelle gjenværende gevinster fra bonuser som overstiger maksbeløpet bortfaller (disse vilkårene kan variere avhengig av lojalitetsnivå).

2.2. Ingen innskuddsbonus

2.2.1. Med mindre annet er oppgitt, må innskuddsfrie bonuser omsettes 35x (trettifem ganger) bonusbeløpet.

2.2.2. Bonuser må omsettes innen 15 dager etter kreditering. Alle bonuspenger som ikke er omsatt innen 15 dager går tapt.

2.2.3. Ingen innskuddsbonuser (penger og gratisspinngevinster) er begrenset til en utbetaling på € 25. Eventuelle gjenværende gratis bonusgevinster som overstiger maksbeløpet vil bli frafalt (disse vilkårene kan variere basert på lojalitetsnivå).

2.3. Velkomsttilbud

2.3.1. Dette tilbudet gjelder kun for nye kunder registrert på Scatters, og er begrenset til ett tilbud per person, IP-adresse, e-postadresse, husholdning og/eller enhet.

2.3.2. Dette tilbudet gir deg rett på en refusjon på alle tap relatert til ditt første innskudd, opptil maksimalt 250 kr (eller tilsvarende i annen valuta). Du kvalifiserer ikke for penger tilbake hvis du har oppnådd en dobling av innskuddet ditt på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av de første 24 timene.

2.3.3 Den maksimale refusjonen er 250 kr (eller tilsvarende i annen valuta). Hvis du taper mer enn 250 kr (eller tilsvarende i annen valuta) og ikke klarer å doble innskuddet ditt, mottar du maksimumsummen på 250 kr (eller tilsvarende i annen valuta).

2.3.4. Refunderte penger krediteres uten omsetningskrav.

2.3.5. Beløpet utbetales til spillerkontoen din innen 48 timer etter det første innskuddet.

2.3.6. Dette tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud.

2.3.7. Spill med en innsats på mer enn 50 kr (eller tilsvarende i annen valuta) per spinn, hånd eller spillrunde, kan føre til diskvalifikasjon fra kampanjen.

2.3.8. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å endre, justere eller avslutte kampanjen. Vi forbeholder oss også retten til å ekskludere eller fjerne enhver spiller som bryter noen av disse vilkårene og betingelsene.

2.3.9. Generelle vilkår og betingelser gjelder.

2.4. Scatters’ Nivåstige

2.4.1. Alle pengebelønninger mottatt fra nivåstigen på Scatters.com er helt uten omsetningskrav.

2.4.2. Alle gevinster fra gratisspinn og big spins er underlagt standard omsetningskrav for gratisspinn fra innskudd.

2.4.3. Belønninger krediteres automatisk når du har nådd et nytt nivå. Hvis du har problemer med å motta eller hente en belønning, kan du kontakte kundestøtte for hjelp.

2.5. Scatters-butikken

2.5.1. Spillere kan bruke sine Scatters-lojalitetspoeng for å kjøpe gratisspinn og bonuspenger fra Scatters-butikken.

2.5.2. Gratisspinn fra butikken er underlagt standard omsetningskrav for gratisspinn fra innskudd, og må benyttes innen 7 dager etter kjøpet.

2.5.3. Bonuspenger fra butikken har et omsetningskrav på 35x og må omsettes innen 15 dager.

2.6. Daglige oppdrag

2.6.1. Scatters’ Daglige oppdrag pågår hver dag mellom kl. 00:00 CET og 23:59 CET.

2.6.2. Daglige oppdrag er åpne for alle spillere, og påmelding er gratis.

2.6.3. Kun spill på minst 2 kr (eller tilsvarende i annen valuta) per spinn teller mot kampanjene.

2.6.4. Daglige oppdrag er tilgjengelige på alle spill oppført under kategorien «Daglige oppdrag» i casino-lobbyen.

2.6.5. Påmelding er nødvendig for å delta i hver kampanje. Åpne hvilket som helst av «Daglige oppdrag»-spillene for å melde deg på og delta.

2.6.6. Detaljer, regler, premier og fullstendige vilkår og betingelser for hver daglige oppdrag er tilgjengelig inne i kampanjeverktøyet i de deltakende spillene.

2.6.7. Pengepremier vunnet fra Daglige oppdrag er alltid helt uten omsetningskrav.

2.6.8. Gratisspinn vunnet fra Daglige oppdrag er underlagt standard omsetningskrav for gratisspinn fra innskudd.

2.7. Gratisspinn på onsdager

2.7.1. Dette tilbudet er tilgjengelig hver onsdag mellom kl. 00:00 og 23:59 CET.

2.7.2. Minimum innskudd for å benytte det minste tilbudet på 20 gratisspinn er 200 kr (eller tilsvarende i annen valuta).

2.7.3. Minimum innskudd for å benytte det største tilbudet på 60 gratisspinn er 500 kr (eller tilsvarende i annen valuta).

2.7.4. Kun ett av de to tilbudene kan benyttes per onsdag.

2.7.5. Gevinster fra gratisspinn utbetales som bonuspenger med et omsetningskrav på 35x.

2.8. Ulike spill og spilltyper bidrar ulikt mot fullføringen av omsetningskravet. For eksempel kan et spill gi 100 % bidrag mot omsetning, noe som betyr at hvis du satser 10 kr, teller 10 kr mot fullføringen av omsetningen.

Nedenfor er spillenes bidrag mot omsetning av bonus:

 • Alle spilleautomater: 100 % (bortsett fra 1429 Uncharted Seas, Beautiful Bones, Blood Suckers, Dead or Alive, Dead or Alive 2, Eye of the Kraken, Mega Joker, Pearls of India, Scrooge, Sea Hunter, Tower Quest, Book of 99, Secrets of Atlantis, Barbershop: Uncut, Fruit Warp, Toki Time, Børk The Berzerker, Motorhead, Warlords Crystals Of Power, Jungle Spirit: 0 %)

 • Alle bordspill og Live Casino-spill: 10 %

 • Alle videopoker-spill: 5 %

 • Alle andre spill: 0 %

2.9. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne listen og kansellere eventuelle gevinster hvis bonusmidler er omsatt på disse spillene.

2.10. Innsatsstørrelsen på et spill med et alternativ for «bonuskjøp» eller «funksjonskjøp» teller som den totale kostnaden av spinnet, ikke som innsatsen eller verdien av spillrunden som funksjonen eller bonusen spilles med. For eksempel, på Money Train med en innsats på 10 kr, der bonuskjøp er 80x (800 kr), blir innsatsstørrelsen for denne runden 800 kr.

2.11. Selv om omsetningsreglene listet opp ovenfor er SCATTERS’ vanlige omsetningsinnstillinger, kan spilleres deltakelse i visse kampanjer kreve spesielle omsetningskrav som skiller seg fra de ovenfor. For eksempel kan bordspill, ekskludert fra omsetning som standard, være den eneste typen av kvalifiserende spill for omsetning av bonuspenger på spesielle kampanjer for bordspill. Enhver kampanje med uregelmessig omsetningsmodus vil ha en nøyaktig beskrivelse av denne modusen i sine vilkår og betingelser.