Personvernerklæring

Formålet med personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen («personvernerklæring» eller «erklæring») har som mål å informere deg om hvordan Gammix Limited samler og behandler informasjonen og personopplysningene som er gitt av deg til oss, og som vi kan bruke for å administrere forholdet vi har med deg som en spiller hos www.scatters.com.

All databehandling utført av Gammix Limited er i henhold til:

·        Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og direktiv 95/46/EC (Personverndirektivet)

·        Den maltesiske databeskyttelsesloven (DPA – kapittel 586 av Maltas lover), samt enhver annen lov relatert til databeskyttelse som kan eller vil bli publisert i forbindelse med DPA

Selskapet har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO). Dersom du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler til å utøve rettighetene dine som et datasubjekt, kan du kontakte databeskyttelsesansvarlig på: [email protected].

Kun myndige personer (18+) har lov til å bruke www.scatters.com  

Det er forbudt for personer under 18 år å bruke, spille eller på annet vis benytte nettstedet vårt. Vi bruker dataene oppgitt til oss for å verifisere alderen din.

Definisjoner

Denne personvernerklæringen er utstedt på vegne av Gammix Limited. Uttrykkene «selskapet», «vi», «oss» og «vår» i denne personvernerklæringen referer til Gammix Limited eller til relevante selskap i gruppen som er ansvarlige for å behandle dataene dine, med registrert kontoradresse på 77, Spinola Road, St Julian’s, STJ 3017, med selskapsnummer C68405, lisensiert og regulert i kraft av Type 1 Gaming Services med lisensnummer MGA/B2C/295/2015

Alle referanser til «spiller», «sluttbruker», «du», «dine» og/eller «ditt» i denne personvernerklæringen referer til enhver bruker som benytter og spiller på www.scatters.com.

Alle referanser til «spill» eller «spillene» i denne personvernerklæringen referer til pengespillprodukter som tilbys hos www.scatters.com.

«Behandlingsansvarlig» er en person, selskap eller et annet organ som avgjør formålet og bruken av personlig databehandling (dette kan bestemmes alene eller sammen med en annen person/selskap/organ).

«Databehandler» er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

«Personlig data» er enhver informasjon som er relatert til en identifisert eller en identifiserbar fysisk person.

«GDPR» eller «Personvernforordningen» – General Data Protection Regulation (2016/679)

 

Hvilke typer informasjon som behandles av www.scatters.com

“Identitetsopplysninger”

For- og etternavn, fødselsdato, fødested, bostedsadresse (inkludert by, postnummer og land), nasjonalitet, identitets- eller passnummer, alder.

“Kontaktopplysninger”

Brukernavn, telefonnummer og e-postadresse

 

Korrespondanse med kundestøtte: Når du spør om hjelp fra kundestøtteteamet vårt på www.scatters.com via live-chat eller kontaktskjemaet, samler vi inn og oppbevarer kontaktinformasjonen du oppgir (vanligvis navn og e-postadresse), informasjon du oppgir opp spillingen eller aktiviteten din på nettstedet, og bruker-ID-nummeret ditt.

Kontogrenser: Du kan velge å sette tids-, innsats-, taps- og innskuddsgrenser på kontoen din («Grenseopplysninger»).

Økonomiske opplysninger: Du kan bli bedt om å oppgi følgende «Økonomiske opplysninger» – kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode.

Selvekskluderinger: Du har alltid dette valget hvis du bestemmer deg å ta en pause fra gambling, enten du ønsker å begrense spillingen din eller dersom det ikke lenger foregår som moro og underholdning. Når du har aktivert selvekskluderingsvalget, gjelder forespørselen din for alle kontoene dine som driftes av Gammix Limited, for den valgte perioden.

Frys kontoen din: Du kan også velge å fryse kontoen din i perioder på: 24 timer, 7 dager eller 30 dager. Når du fryser kontoen din, kan du ikke benytte den igjen før den valgte tidsperioden utløper.

Kjenn din kunde (KYC – Know Your Customer): Vi samler inn informasjonen din når KYC-prosedyrene våre trer i kraft i henhold til vilkårene og betingelsene våre. Disse prosedyrene tillater oss å verifisere identiteten til kundene våre i tråd med forpliktelsene våre overfor lovene om forebygging av hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Vi samler vanligvis inn følgende informasjon for disse formålene, men avhengig av omstendighetene til forholdet, forbeholder vi oss retten til å forespørre og innhetene ytterligere informasjon («KYC-opplysninger»):

·        Gyldig ID (pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort)

·        Husholdningsregning eller annet adressebevis (kan ikke være eldre enn 3 måneder)

·        Bankutskrift (må inneholde navnet og adressen din, IBAN og SWIFT/BIC) (“Bankkontoopplysninger”)

·        Inntektskilde og finansieringskilde, samt ytterligere dokumentasjon ved behov;

·        Opplysninger relatert til den politiske statusen din (“PEP-opplysninger”).

Kontoopplysninger: Dette er informasjonen vi samler inn og behandler når du bruker kontoen din på www.scatters.com:

Aktivitetslogger – spillhistorikk og aktivitetslogger, inkludert innloggingsaktivitet for økten: start, slutt, sluttårsak, startsaldo, startbonus, sluttsaldo, sluttsaldo, spilløkter, spillrunder, totalt antall spill, totalt antall gevinster, gevinster og IP-adresse

Kontosaldo – total, ekte og bonussaldo, ventende uttak, ventende innskudd, reserverte spill, gevinster, totale innskudd, uttak, bonuser, gjennomsnittsinnskudd og -bonus, og maksimal saldo;

Spillanalyser – nylig spill, mest spilt, favorittleverandør, største gevinst, flest runder per økt, gjennomsnittlige gevinster per økt, gjennomsnittlige spillrunder per økt, gratisrunder.

Tekniske opplysninger inkludert: internettprotokollen din – IP (adressen som datamaskinen bruker for å koble til internett) og enhet, innloggingsinformasjonen din, nettlesertype og -versjon, innstillingene dine for tidssone, nettleser-plugins og -versjoner, operativsystem og plattform;

Informasjon om besøket ditt inkludert uniform ressurslokator (URL), spillene du spilte og varighet på hvert spill og nettside, informasjon om interaktivitet på nettsiden («Bruksopplysninger»);

Informasjon mottatt fra informasjonskapsler, inkludert detaljer om besøkene dine til denne siden for trafikkoversikt, spillene du har spilt, varighet på hvert spill og oppførselen din på nettsiden generelt sett. Denne informasjonen samles i henhold til våre retningslinjer for informasjonskapsler («Cookie-opplysninger»).

Opplysninger fra offentlige kilder, som utgjør all offentlig tilgjengelig informasjon fra tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder, vanligvis via Google-søk.

Markedskommunikasjonsopplysninger: Dette inkluderer preferansen din til å motta markedsføringsmateriell fra www.scatters.com, samt oppdateringer i henhold til innhold og nye kampanjer. Det å velge å melde seg av fra å motta markedskommunikasjon påvirker ikke resten av forholdet ditt med www.scatters.com. Hvis du samtykker til å motta denne informasjonen, behandler vi ditt navn/etternavn/e-postadresse/telefonnummer.

Andre opplysninger: Som en regel, samler eller behandler ikke www.scatters.com noen former for sensitive personopplysninger relatert til:

·        Rase eller etnisk opphav;

·        Politiske meninger;

·        Religiøse eller filosofiske synspunkt;

·        Medlemskap i fagforeninger;

·        Helseopplysninger;

·        Opplysninger angående en persons sexliv eller seksuelle legning;

Hvis du velger å dele informasjon angående noen av de ovennevnte kategoriene (via chat, e-post eller telefonsamtaler med kundestøtte for grunner relatert til ansvarlig spill), noterer vi ned forespørselen din, og hvis det bestemmes, kan vi stenge kontoen for din egen sikkerhet, samt slette enhver form for dokumenter oppgitt til oss relatert til noen av de ovennevnte andre opplysningene.

Hvis det forekommer endringer i typene informasjon vi samler og behandler, oppdateres denne personvernerklæringen, samtidig som du blir informert.

Hvis du har noen spørsmål knyttet til noen av opplysningene vi behandler, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på: [email protected]

Formål med innhenting og behandling av informasjonen:

Hovedårsakene til at www.scatters.com trenger å samle inn og behandle disse opplysningene, er for å kunne tilby deg en trygg, behagelig, effektiv og tilpasset opplevelse, samt for juridiske og regulatoriske etterlevelsesformål, inkludert som nødvendig: for å besvare forespørsler fra myndigheter eller regulatoriske organer; for å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til lover og retningslinjer for anti-hvitvasking av penger, og eventuelle nåværende lokale og internasjonale skattelover; for å identifisere misbruk av systemene våre og for eventuell svindel eller andre ulovlige aktiviteter eller annen aktivitet som ikke er i tråd med våre juridiske og regulatoriske etterlevelsesforpliktelser.

Vi bruker informasjonen som er samlet inn til følgende formål:

Opplysningstype Lovlig grunnlag for behandling Formålet med behandlingen av dataene

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Opplysninger fra offentlige kilder

Utførelse av en kontrakt med deg

Etterleve de juridiske forpliktelsene våre

Registrere deg som bruker for å opprette kontoen din og la deg spille spill for å kunne tilby deg spilltjenestene våre i henhold til kontrakten vår med deg (se vilkår og betingelser) og oppfylle forpliktelsene våre som stammer fra vilkårene og betingelsene, inkludert å kontakte deg dersom kontakt er nødvendig for å kunne oppfylle forpliktelsene våre overfor deg, eksempelvis ved kundestøtte.

Etterlevelse av de juridiske forpliktelsene våre for lovene om anti-hvitvasking og pengespill.

Økonomiske opplysninger

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Bankkontoopplysninger
Utførelse av en kontrakt med deg For å behandle dine innskudd/uttak av midler og utbetalinger i henhold til spillene som spilles på nettstedet vårt i samsvar med vilkårene og betingelsene

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Tekniske opplysninger

Kontoopplysninger

Bruksopplysninger

Cookie-opplysninger
Legitime interesser Våre legitime interesser for administrering, beskyttelse og utvikling av virksomheten vår og nettstedet, levering av IT-tjenester og administrative tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold og kundestøtte

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Tekniske opplysninger

Bruksopplysninger

Kontoopplysninger

Cookie-opplysninger
Legitime interesser Våre legitime interesser for å se hvordan kunder bruker produktene våre, for å utvikle dem og utvide virksomheten vår, for å danne markedsføringsstrategien vår og får å levere relevant nettsideinnhold og annonser til brukere

Tekniske opplysninger

Bruksopplysninger

Cookie-opplysninger
Legitime interesser Våre legitime interesser for å bruke dataanalyser for å forbedre nettsiden, produktene og tjenestene våre, kundeforhold- og markedsføringsstrategiene og for å definere typer av kunder for produktene våre, for å holde nettsiden oppdatert og relevant, og for å utvikle virksomheten vår

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Tekniske opplysninger

Bruksopplysninger

Kontoopplysninger

Cookie-opplysninger
Samtykke

Markedsføringsprodukter eller -tjenester som kan være av interesse for deg.

Kontakte deg med bonusprogrammer og kampanjetilbud.

Kontakte deg for spilloppdateringer.

Kontoopplysninger

Bruksopplysninger

Identitetsopplysninger 
Samtykke Innsamle informasjon for å bistå forbedringen av nettsiden, spillene og kundeopplevelsene gjennom deltagelse i undersøkelser og/eller konkurranser

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger
Etterleve de juridiske forpliktelsene våre Varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen i henhold til forpliktelsene våre overfor personvernforordningen (GDPR)

Kontoopplysninger

Bruksopplysninger

Identitetsopplysninger
Legitime interesser Våre legitime interesser for å utvikle produktene våre, utvide virksomheten vår og forbedre kundeforholdene ved å tilby ledertavler i spill, samt promotere spillprestasjoner

Kontoopplysninger

Bruksopplysninger

Identitetsopplysninger
Legitime interesser Våre legitime interesser for å be om innspill og tilbakemeldinger for å kunne studere hvordan kundene våre bruker produktene våre, for å utvikle og forbedre spillene og tjenestene våre, og tilpasse brukeropplevelsen og kundeforholdet

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Teknisk opplysninger

Bruksopplysninger

Kontoopplysninger

Bankkontoopplysninger
Etterleve de juridiske forpliktelsene våre Etterleve våre juridiske forpliktelser i henhold til lovene om hvitvasking av penger og pengespill, for å forhindre hvitvasking av penger, svindel og samarbeid, ved å analysere og studere spilleroppførsel, kommunikasjon og innskudds- og spillermønstre

Grenseopplysninger

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Teknisk opplysninger

Bruksopplysninger

Kontoopplysninger
Etterleve de juridiske forpliktelsene våre Etterleve de juridiske forpliktelsene våre i henhold til pengespillovene for tillatelse av etablering av spillergrenser og behandling av data, for å sørge for at spilleren og nettsiden ikke overskrider de angitte grensene.

Selvekskluderingsopplysninger

Identitetsopplysninger

Kontaktopplysninger

Tekniske opplysninger

Bruksopplysninger

Kontoopplysninger
Etterleve de juridiske forpliktelsene våre Etterleve de juridiske forpliktelsene våre i henhold til pengespillovene for tillatelse av etablering av selvekskludering og behandling av data, for å forsikre at spiller og nettside overholder de angitte ekskluderingene

KYC-opplysninger

Opplysninger fra offentlige kilder

Bankkontoopplysninger
PEP-opplysninger
Etterleve de juridiske forpliktelsene vårede  Etterleve de juridiske forpliktelsene våre i henhold til lovene for anti-hvitvasking og pengespill, for å verifisere identiteten din og etablere inntektskilde, finansieringskilde og PEP-status (politisk eksponert person)

 

www.scatters.com har en juridisk forpliktelse til å oppbevare en kopi av spillhistorikken din og iverksette tiltak for å oppdage og identifisere spillavhengighet, ved bruk av analytiske verktøy og/eller atferdsovervåkningssystemer, samt juridiske forpliktelser for å ta skritt for å forhindre ytterligere skade hvis et slikt problem ble oppdaget. Vi benytter også slik data for å opprette kundekontakt der vi har bekymringer om at atferden din kan indikere spillavhengighet.

www.scatters.com kommer også til å bruke og studere bruksopplysningene, kontoopplysningene og de tekniske opplysningene dine for målrettede markedsføringstiltak for personer på samme alder som deg. Denne aktiviteten inkluderer behandlingen av alderen din. Vi anser dette for å være i våre legitime interesser for å utvikle produktet vårt, etablere markedsstrategien vår, levere nettsideinnhold og -annonser til brukere, for å holde nettsiden oppdatert og relevant, og for å generelt sett levere en bedre kundeopplevelse for spillerne våre. Du har rett til å motsette deg slik behandling (se seksjonen for rettigheter og datasubjektforespørsler).

www.scatters.com kommer til å behandle IP-adressen din for å bekrefte lokasjonen din, i henhold til verifiseringskravene våre overfor lovene for å forhindre hvitvasking av penger, og for å sikre at du ikke har flere kontoer på nettsiden vår, i tråd med forpliktelsene våre overfor pengespillovene.

www.scatters.com kan noen ganger behandle opplysningene dine automatisk, med det mål å evaluere bestemte personlige aspekter (profilering). Vi benytter profilering med hensikten om å etterleve forpliktelsene våre i henhold til forebygging av hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Som en regel foretar vi ikke beslutninger kun på bakgrunn av automatisk behandlet data, som definert i artikkel 22 i Personvernforordningen (GDPR), for å etablere og implementere virksomhetsforhold, ettersom det alltid er et element av menneskelig involvering i slike beslutninger. Dersom vi benytter disse prosedyrene i individuelle tilfeller, informerer vi deg om det separat, gitt at det er tillatt ved lov.

Databehandling

All innsamlet data brukes kun i samsvar med nåværende lovgivning.

Generelt sett er dette under følgende omstendigheter:

·        Når vi må gjør det for å kunne tilby deg spilltjenester i henhold til kontrakten vi har med deg og holder på å inngå med deg (vennligst se våre vilkår og betingelser);

·        Når det er nødvendig for våre legitime interesser og dine interesser ikke overstyrer disse interessene;

·        Når vi må overholde en forpliktelse i henhold til forebygging av hvitvasking av penger og terrorfinansiering, samt pengespillover.

Vi er generelt sett ikke avhengig av samtykket ditt som grunnlag for å behandle personopplysningene dine annet enn i forbindelse med utsending av markedskommunikasjon. Du er ikke forpliktet til å gi samtykket ditt, og det å nekte å gi samtykke er ikke noe skadelidende for deg. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid ved å klikke på alternativet for avmelding på profilen din. Du kan også melde deg av ved når som helst å kontakte databeskyttelsesansvarlig eller ved å klikke på «avmelding»-lenken i markedsføringsmaterialet som sendes deg.

Behandling av kredittkortinformasjon:

www.scatters.com samler ikke kredittkortinformasjonen og den finansielle informasjonen din, ettersom betalingen behandles av betalingsleverandørene våre.

Betalingsleverandørene våre bruker sikker serverprogramvare (SSL – SLL-sertifikat muliggjør kryptering av sensitiv informasjon ved transaksjoner på nett), som er bransjestandarden og blant den beste programvaren som er tilgjengelig i dag for sikre handelstransaksjoner.

Vi har ikke tilgang til noe informasjon om kortet eller bankkontoen din, annet enn det du oppgir for verifiseringsformål (KYC), som www.scatters.com kun behandler for å overholde juridiske forpliktelser.

Deling av personopplysningene dine

Personopplysningene dine deles med tredjepartene angitt nedenfor for formålene nevnt i tabellen ovenfor.

www.scatters.com skal kun dele personopplysningene dine med tredjeparts databehandlere eller -konsulenter der loven tillater det, inkludert der vi:

·        Må gjøre det for å levere tjenesten til deg;

·        Må gjøre det for å få tjenester fra tredjeparter for å kunne tilby deg tjenesten;

·        Har en juridisk plikt til å gjøre det, f.eks. bistå med å oppdage og forhindre svindel og kriminalitet eller regulatorisk rapportering eller på grunn av spillavhengighet;

·        Har en legitim interesse der hensikten er søksmål eller forsvar av våre juridiske rettigheter og interesser;

·        Har en legitim virksomhetsinteresse for å gjøre det for å håndtere risiko;

·        Har blitt instruert av deg om å gjøre det;

·        Er påkrevd å dele informasjonen som svar på rettslig prosess (for eksempel, en rettskjennelse, ransakelsesordre eller stevning);

·        Tror at nettstedet vårt og innholdet blir brukt i forbindelse med å begå en forbrytelse, inkludert å rapportere slik kriminell aktivitet eller å utveksle informasjon med andre selskaper og organisasjoner, for å beskytte mot svindel eller hvitvasking av penger;

·        Har en rimelig og god tro på at det er en nødsituasjon som utgjør en trussel for helsen, livet og/eller tryggheten din, en annen person eller offentligheten generelt; og

·        For å beskytte rettighetene og eiendommen til Gammix Limited. Inkludert å håndheve vilkårene og betingelsene våre.

 www.scatters.com deler personopplysningene dine med tredjeparter som inkluderer:

·        Tilsynsmyndigheter og andre myndigheter som kan kreves av lov eller av domstoler;

·        Rettshåndhevende myndighet, myndigheter, domstoler, organer for tvisteløsninger, tilsynsmyndigheter og enhver enhet som er oppnevnt eller påkrevd at tilsynsmyndigheter for å utføre etterforskning eller revisjon av aktivitetene våre;

Vi deler også personopplysningene dine til andre gruppeenheter som angitt ovenfor.

www.scatters.com deler personopplysningene dine til eksterne tjenesteleverandører og tredjepartsleverandører, som fungerer som databehandlere på vegne av Gammix Limited. Informasjonen din forblir alltid trygg, ettersom vi får garantier fra slike tredjeparter for å forsikre at de behandler opplysningene dine i tråd med GDPR, for å holde informasjonen din sikker og ikke for å bruke den til deres egne formål. Vi skal kun dele personopplysningene som er nødvendig for at slike tredjeparter skal levere den nødvendige tjenesten.

Tredjepartsbehandlerne inkluderer:

·        MaxMind (leverer IP-analyse for å kunne lokalisere besøkende og vise dem relevant innhold og annonser, utføre analyser, håndheve digitale rettigheter og effektivt rute internettrafikk)

·        Customer.io (plattform for nyhetsbrev på e-post)

·        Payment IQ (betalingsleverandør)

·        Profesjonelle rådgivere inkludert advokater, etterlevelsesoffiserer, revisorer og forsikringsgivere;

www.scatters.com kan også dele personopplysningene dine i samsvar med, og i den grad det er tillatt, og/eller påkrevd av den maltesiske taushetspliktloven og artikkel 257 i den maltesiske straffeloven.

Når du bestrider betalinger eller tap belastet kontoen din, skal www.scatters.com dele KYC-opplysningene, bankkontoopplysningene, bruksopplysningene og kontoopplysningene dine med banken for å avgjøre tvisten.

Relevante myndigheter, ansatte i Gammix Limited., særlig kundestøtteagenter og andre ansatte med relevante roller, skal også ha tilgang til de personlige dataene dine med formålet om å utføre oppgavene sine, gi deg hjelp, og levere tjenesten.

Overføring av opplysninger

Vi overfører kun opplysningene dine til EU eller til andre land som anses av EU-kommisjonen til å ha en høy nok standard for beskyttelse av personopplysninger.

Hvis amerikanske behandlere brukes (avhengig av tjenestene du bruker på www.scatters.com), skal vi kun overføre opplysninger til leverandører basert i USA etter å ha sjekket at alle sikkerhetstiltak er implementert og at den samme beskyttelsen gis og de samme standardene gjelder som om det hadde vært innen EØS. Vi overfører kun opplysninger med behandlere som er registrert hos Privacy Shield (en avtale mellom EU og USA som tillater overføring av personopplysninger fra EU til USA, kun til leverandører som etterlever de europeiske databeskyttelsesstandardene)-

Markedsføring

www.scatters.com ønsker å sende deg informasjon om tjenestene våre som kan være av interesse for deg. Hvis du har godtatt å motta markedsføring, har du rett til når som helst å melde deg av slikt markedsføringsmateriell.

Du kan til enhver tid melde deg av, som angitt nedenfor:

1.      Send en e-post til [email protected] og si at du ønsker å melde deg av

2.      Huk av for «meld av»-valget på profilen din;

3.      Trykk «avmelding» på hvilket som helst mottatt markedsføringsmateriell.

Tilbaketrekking av samtykket ditt vil ikke være skadelidende for deg eller forholdet med www.scatters.com.

Datasikkerhet

www.scatters.com er opptatt av å sørge for at informasjonen din er sikker. Vi har implementert tiltak og prosedyrer for å forhindre uautorisert tilgang eller utlevering av informasjonen din. På Denne siden bruker Secure Sockets Layer (SSL) for å forsikre sikre overføringer av personopplysningene dine. Du skal kunne se hengelåssymbolet i statusfeltet i øvre, venstre hjørne i nettleservinduet ditt. URL-adressen for sikre nettsider indikeres ved at de starter med «https://». SSL benytter kryptering mellom to punkter, slik som PC-en din og tilkoblingsserveren.

I tillegg begrenser vi tilgang til personopplysningene dine til de ansatte, agenter, kontraktører eller andre tredjeparter som har en virksomhetsmessig behov for å vite det. De handler opplysningene dine kun etter våre instruksjoner, og de er underlagt full taushetsplikt.

Vi har etablert prosedyrer for håndtering av ethvert brudd på personopplysninger, og vi varsler deg og den relevante tilsynsmyndigheten i de tilfeller vi er lovpålagt om å gjøre det.

Oppbevaring av personopplysninger

www.scatters.com oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble innsamlet for.

Alle opplysninger oppbevares hos oss for perioden av forholdet ditt til oss.

Når forholdet avsluttes, blir følgende opplysninger oppbevart på følgende måte, fra det øyeblikket det ble avsluttet:

 

Opplysningstype Oppbevaringsperiode Oppbevaringsgrunn
Identitetsopplysninger, kontaktopplysninger, tekniske opplysninger, bruksopplysninger, kontoopplysninger, KYC-opplysninger, opplysninger fra offentlige kilder, selveksluderingsopplysninger og økonomiske opplysninger Fem år

Juridiske forpliktelser.

Personopplysninger kan oppbevares lenger der det er nødvendig for en rettslig etterforskning eller rettstvist, eller der det foreligger rimelig mistanke om at en spiller har vært involvert i kriminell virksomhet i kraft av hans/hennes spillaktiviteter.

Oppbevaringsperioden på fem år for selvekskluderte spillere skal begynne å løpe fra utløpet av selvekskluderingsperioden.
Kontaktopplysninger Fem år Legitime interesser der det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, tvister og rettslige etterforskninger.
Kontoopplysninger Ti år Som påkrevd av inntektsskattelovene for å overholde forpliktelsene våre i henhold til dette
En oversikt over spillerinteraksjoner relatert til spillavhengighet Opptil fem år med mindre ytterligere er påkrevd for å oppfylle forpliktelses- eller oppbevaringsperioder Som påkrevd av pengespillover
Registreringer av selv-ekskluderte spillere på ubestemt tid med bekreftet spillproblem Ubegrenset Som påkrevd av pengespillover

Rettigheter og forespørsler som datasubjekt

www.scatters.com, gjennom sine ansatte og samarbeidspartnere, er forpliktet til å hjelpe deg på alle mulige måter med å forstå personvernrettighetene dine og – hvis du velger det – til å hjelpe deg med å bruke disse rettighetene. De er:

Rett til transparent informasjon – du har rett til å bli informert på en tydelig måte om alle personopplysninger knyttet til deg som kan behandles av oss. Slik informasjon gis deg i denne personvernerklæringen. Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer angående rettighetene dine, oppfordres du alltid til å kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på [email protected].

Rett til informasjonstilgang – du har rett til å be om bekreftelse fra oss om personopplysninger knyttet til deg blir behandlet, hvorfor og hvordan den behandles, samt å be om tilgang og avklaringer om slike personopplysninger.

Rett til å sende inn en forespørsel, kan du kontakte vår DPO/DPR via de ovennevnte opplysningene. Hvis du kun ønsker å motta informasjon om en spesifikk datakategori, bes du om å indikere denne kategorien, for eksempel «Identitetsopplysninger» eller «Kontaktopplysninger».

Rett til korrigering – du har rett til å be om en endring, uten forsinkelse, av unøyaktige personopplysninger knyttet til deg.

Du kan endre opplysningene dine på følgende måte:

·        Via profilen din: ved å klikke på «Kontodetaljer» på nettsiden;

·        Via e-post: ved å sende e-post til [email protected]

Vær oppmerksom på at brukernavnet ditt ikke kan endres.

Rett til å bli glemt – du har rett til å be oss om sletting av alle personopplysningene knyttet til deg, uten forsinkelse, der opplysningene har blitt behandlet med samtykket ditt som grunnlaget for behandling og/eller der behandling ikke lenger er lovpålagt.

www.scatters.com fjerner også informasjonen som ble endret i henhold til din rett til korrigering (når de nye opplysningene er verifisert).

Vennligst vær oppmerksom på at når du utøver retten din til å bli glemt, oppbevarer www.scatters.com fortsatt informasjonen som vi er påkrevd å oppbevare av gjeldende lovgivning (som nevnt i 4. Formål med innhenting og behandling av informasjonen og 11. Oppbevaring av personopplysninger).

Rett til å begrense behandling – du har rett til å be oss om begrensning av behandling dersom: behandling er lovstridig; du bestrider nøyaktigheten av opplysningene; opplysningene ikke lenger er påkrevd av behandlingsansvarlig, men du krever at vi beholder dem for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav; eller hvis du tidligere har motsatt deg behandlingen. Når opplysninger er begrenset, kan vi ikke behandle dem på noen annen måte enn å oppbevare dem, med mindre: vi har samtykket ditt; eller hvis det er påkrevd for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav; eller hvis det er for å beskytte andre personers rettigheter; eller dersom det er på grunn av viktige, offentlige interesser.

Vær oppmerksom på at dette omfatter ikke personopplysninger som blir utledet eller avledet av oss.

Rett til opplysningsportabilitet – du har rett til å motta personopplysninger du har oppgitt til www.scatters.com og til å overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, uten hindring fra oss. Denne retten gjelder der dataene behandles med samtykket ditt, eller for kontraktutførelse, og når behandlingen er utført ved automatiserte metoder.

Rett til å bestride – du har når som helst rett til å bestride behandlingen av personopplysninger knyttet til deg, når behandlingen er basert på: våre legitime interesser; utførelse av en oppgave i offentlighetens interesse, eller utøvelse av en offisiell myndighet; eller på direkte markedsføring (inkludert profilering); eller behandling for vitenskapelige/historiske undersøkelses- og statistikkformål.

Du har også rett til å bestride profilering basert på våre legitime interesser eller for utførelsen av en oppgave i offentlighetens interesse, eller utøvelse av en offisiell myndighet.

Du har også rett til å bestride automatisk beslutningstagning, inkludert profilering, og derfor ikke være underlagt en avgjørelse som kun er basert på automatisk behandling, inkludert profilering, som medfører juridiske reaksjoner eller påvirker deg vesentlig.

Rett til å trekke tilbake samtykke – du har rett til å be www.scatters.com om å stoppe behandlingen av informasjonen din for alle formål basert på samtykke (som angitt i 4. Formål med innhenting og behandling av informasjon).

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og du kan gjøre det på følgende metoder:

Sende en e-post til [email protected] og si at du ønsker å melde deg av

Huke av for «meld av»-valget på profilen din;

Trykke på «avmelding» på hvilket som helst mottatt markedsføringsmateriell.

Tilbaketrekking av samtykket ditt vil ikke være skadelidende for deg eller forholdet med www.scatters.com.

Krav til datasubjekt

Når du sender en forespørsel om databeskyttelsesrettighetene dine, kan www.scatters.com ha behov for å be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din, og for å sikre retten din til å få tilgang til personopplysningene dine (eller utøve noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å forsikre at personopplysningene ikke blir gitt til noen som ikke har rett til å motta dem.

www.scatters.com har en juridisk forpliktelse til å holde opplysningene dine oppdaterte, og av den grunn kan du ved ulike mellomrom bli spurt om endringer i personopplysningene dine. Du kan hjelpe oss i denne prosessen ved å informere oss når opplysningene dine endres. Du har rett til å be oss om å endre personopplysningene dine hvis du fastslår at personopplysningene vi har ikke er nøyaktige eller oppdaterte.

Ettersom www.scatters.com krever opplysningene dine for å akseptere og utføre et forhold til deg og oppfylle de kontraktsmessige og juridiske forpliktelsene våre, kan det hende at vi ikke er i stand til å inngå et forretningsmessig forhold med deg og oppfylle vilkårene og betingelsene som gjelder mellom oss og forpliktelsene våre i henhold til dette, dersom du velger ikke å gi oss slike opplysninger.

Forpliktelser for forhindring av hvitvasking av penger krever at vi verifiserer identiteten din ved visse mellomrom, for eksempel ved hjelp av passet ditt og lagring av personopplysningene dine. For at vi skal kunne overholde denne lovpålagte forpliktelsen, ber vi deg om å gi oss nødvendig informasjon og dokumenter, og varsle oss uten ugrunnet forsinkelse om eventuelle endringer som kan oppstå i løpet av forretningsforholdet.

Hvis du velger ikke å gi oss slike opplysninger, kan det hende vi ikke er i stand til å inngå eller fortsette forretningsforholdet vårt og oppfylle vilkårene og betingelsene som gjelder mellom oss og våre forpliktelser i henhold til dette, ettersom det strider med forpliktelsene våre for forhindring av hvitvasking av penger og terrorfinansiering..

Det vises til vilkårene og betingelsene der du har forpliktet deg til å gi oss visse personopplysninger, inkludert dokumentasjon, og til å informere oss om eventuelle endringer i slike opplysninger. Under disse omstendighetene er det et kontraktmessig krav å oppgi personopplysninger.

Du er aldri forpliktet til å oppgi opplysninger som ikke har noe annet juridisk grunnlag for behandling enn samtykket ditt (som angitt i 4. Formål med innsamling og behandling av informasjonen).

Behandling av opplysninger gjennom samtykke

Behandlingen av opplysninger fremhevet ovenfor, med unntak av behandlingen for markedsføringsmessige formål, krever ikke samtykket ditt da de er avhengige av et annet juridisk grunnlag.

Vi kan imidlertid også be om å behandle ytterligere personopplysninger på grunnlag av samtykket ditt. Du er ikke forpliktet til å gi oss samtykket ditt. Når du har gitt oss samtykket til behandling av personopplysninger for et identifisert, spesifikt formål, blir behandlingen lovlig på grunnlag av slikt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av opplysninger behandlet før tilbaketrekkingen.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte [email protected].

Når samtykket trekkes tilbake, kan vi fastslå at det er en annen juridisk grunn som lar oss behandle opplysningene dine, og vi skal informere deg deretter..

Personvernerklæringer for tilknyttede nettsted og annonsører

www.scatters.com kan inneholde referanser og tilknyttede tredjeparts nettsteder og annonsører. Vi er ikke ansvarlige for personvernet eller innholdet på slike nettsteder. Ved å klikke på de lenkene kan du bli formidlet til de nettstedene som ikke kontrolleres av Gammix Limited, og som må overholde personvernerklæringene for de respektive tredjepartene.

Hvis du har spørsmål om hvordan de andre nettstedene bruker informasjonen din, bør du gå gjennom retningslinjene deres og kontakte dem direkte.

Undersøkelser/konkurranser

Fra tid til annen samler vi inn informasjon via undersøkelser eller for deltagelse i eventuelle konkurranser organisert av oss på www.scatters.com. Deltagelse i disse undersøkelsene og/eller konkurransene er helt frivillig og enhver informasjon gitt til oss, blir gitt på grunnlag av samtykket ditt. Du kan velge om du vil delta, og dermed dele informasjon om deg, eller ikke. Det gjør deg ingen skade om du velger ikke å delta i slike undersøkelser og konkurranser. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Ved å godta å delta i undersøkelsen, godtar du å gi oss all påkrevd informasjon.

Informasjon fra undersøkelsene brukes kun for å forbedre bruken og kundetilfredsheten for www.scatters.com.

Endringer i personvernerklæringen

Disse retningslinjene ble oppdatert 26.04.2021.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre personvernerklæringen vår dersom en oppdatering er nødvendig. Enhver ny endring trer i kraft fra den datoen endringen publiseres.

Eventuelle ytterligere oppdatering oppføres på denne nettsiden, så vennligst sjekk fra tid til annen.

Kontakt oss

Hvis du er misfornøyd med måten vi har behandlet personopplysningene dine, eller har spørsmål relatert til denne personvernerklæringen, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på [email protected]

Du har også rett til å levere en klage til «Office of the Information and Data Protection Commissioner», eller en annen tilsynsmyndighet ved bostedet ditt, arbeidsstedet ditt eller stedet for påstått overtredelse, og retten til å søke et effektivt rettsmiddel hos domstolene.

Gammix Limited.